ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2018

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2018

за набавка на услуги за одржување на семинари во Битола

за повеќе детали погледнете во прилогот ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04-2018