Соопштенија

Светски ден на консултантите

МКА 2000 се вклучува во европските текови на промоција на менаџмент консалтинг Во текот на изминатата недела, Менаџмент консалтинг асоцијацијата МКА 2000, организираше и учествуваше на настани поврзани со промоција на менаџмент консалтингот и советувањето. На 5 јуни 2024 година, во просториите на Клубот на новинари во Скопје, беше организиран традиционален Форум на консултантите, во организација на МКА 2000, со учество на консултантите и консултантките од земјата. Форумот на консултантите се состоеше од 3 посебни сесии. Првата сесија со наслов „Што [...]

Read more...

Оглас за Секретар на МКА 2000

Менаџмент консалтинг асоцијација (МКА) 2000 промовира извонредност во менаџмент консалтинг и придонесува кон националната конкурентност преку подобрување на вештините и професионализмот на своите членови и зајакнување на способностите на клиентите. МКА 2000 ги претставува интересите на своите членки и на професијата во целост, настапува во името на професијата пред бизнисите и јавниот сектор, законодавните институции и пошироката заедница, работи на подобрување на стручните и менаџмент способностите на своите членки, работи на создавање на предуслови за поефикасно работење на своите [...]

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за ресертификација за Сертифициран менаџмент консултант CMC®

Според правилата за CMC® – Certified Management Consultant, секој носител на сертификатот должен е истиот да го обновува (продолжува) на секои три години. Придобивките од ресертификација се: легитимно користење на CMC® титулата и знакот во комуникација со колеги и клиенти; објавување во регистарот на CMC® во Македонија преку интернет страницата на МКА 2000,  членување во група на врвни менаџмент консултанти на меѓународно ниво и исполнување на критериуми од различни јавни набавки за консултантски услуги. Повеќе информации за CMC® и [...]

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување (менаџмент консалтинг) и придржување до Етичкиот кодекс во менаџмент консалтингот. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг МКА 2000, како единствена ополномоштена организација во Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. Со сертификат CMC® можат да се стекнат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови: Имаат завршено најмалку високо образование; Имаат најмалку пет години консултантски [...]

Read more...

Од претприемач до консултант – вештини, практики и искуства на консултанти од Македонија

На 18ти Ноември 2022 од 18:00 часот се одржа дискусија на тема: “Од претприемач до консултант – вештини, практики и искуства на консултанти од Македонија” Модератори на дискусијата беа Данчо Димков, Претседател на МКА2000, и Зоран Стојковски, член на Управен одброр на МКА. Во прилог линк од настанот:

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномоштена организација во Република Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. Loading…

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за за ресертификација за звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

Според правилата за CMC® – Certified Management Consultant, секој носител на сертификатот должен е истиот да го обновува (продолжува) на секој тригодишен период. Повеќе информации за постапката има на интернет страната на МКА-2000 (www.mca-2000.org.mk) Согласно процедурата за ресертификација на МКА2000 кандидатот е должен да достави евиденција за следново: – CV со искуство до 31 август 2022 година (на англиски јазик) – Листа на клиенти (Анекс 1- англиски јазик – минимум 80 консалтинг денови по година) – Извештај за личниот професионален развој во [...]

Read more...

Интервју со менаџмент консултант: Кога компанија има потреба од менаџмент консултант?

На 2ри Јуни 2022 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Кога компанија има потреба од менаџмент консултант?” со Васко Карангелески.

Read more...

Kонсултантски круг со членството на МКА2000 – 31.05.2022 20:00

На 31ви Мај 2022 од 20:00 часот се одржа третиот (менаџмент) консултантски круг, секој учесник (член на МКА2000 или гостин) имаше 1 мин за да се престави со услугите кои ги нуди. Ова е одлична можност да се запознаеме подобро меѓу нас, сегашните но и потенцијалните членови на МКА2000. По кругот на преставување, имавме и 5-10 минутна презентација за она што го нуди МКА2000, како и она што сакаме да правиме во иднина како асоцијација. За време на првата сесија [...]

Read more...

Kонсултантски круг со членството на МКА2000 – 19.04.2022 19:00

На 19ти Април 2022 од 19:00-20:30 часот се одржа вториот (менаџмент) консултантски круг, секој учесник (член на МКА2000 или гостин) имаше 1 мин за да се престави со услугите кои ги нуди. Ова е одлична можност да се запознаеме подобро меѓу нас, сегашните но и потенцијалните членови на МКА2000. По кругот на преставување, имавме и 5-10 минутна презентација за она што го нуди МКА2000, како и она што сакаме да правиме во иднина како асоцијација. За време на првата сесија [...]

Read more...