Зошто MCA 2000

Соработка на менаџмент консултанти

за учество и заеднички настап во одделни проектиПриклучете ни сe »

Сертификациски испити CMC

Стекни се со меѓународно призната титула: CMC (Сертифициран Менаџмент Консултант)Пријави се! »

Соработка со други домашни и странски асоцијации

МКА-2000 е придружен член на ИЦМЦИ (ICMCI) од 2003 год.Повеќе »