Author - Igor Mishevski

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018 за набавка на услуги за превод   за повеќе детали погледнете во прилогот на Повик за преведувач Иновентер  

Read more...

Соопштение | CMC® MARK OF EXCELLENCE

ЕКСКЛУЗИВНО ВО МАКЕДОНИЈА! CMC® MARK OF EXCELLENCE Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000” објавува ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC® CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномештена организација во Република Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. [...]

Read more...

Реализирани два проекти за евалуатори, финансирани со грантови од IOCE

МКА 2000 е добитник на 2 гранта на повикот на IOCE (Меѓународна организација за соработка во евалуација) за проекти во областа на евалуација на проекти и професионални стандарди за евалуатори. Првиот проект: RI-MEN,Регионална интеграција на македонската мрежа на евалуатори  ќе се спорведе во партнерство со Мрежата на евалуатори од Западен Балкан, со седиште во Љубљана ( WBEN) .  Фокуст на проектот е јакнење на капацитетот на МКА 2000 за евалуација на политики и опфаќа три главни компоненти: 1) Идентификување на потребите на институциите и професионалните [...]

Read more...

Соопштение

Почитувани колеги, MCA 2000 изработува Каталог на менаџмент консултанти. Во овој Каталог на менаџмент консултанти ќе бидат содржани информациите, профилите, како и резимеата на сите оние кои ќе бидат заинтересирани за пријавување во истиот. Овој Каталог на менаџмент консултанти ќе се користи како интерна дата база во MCA 2000 и ќе се споделува на сите заинтересирани страни кои ќе имаат потреба од менаџмент консултант и консултанстски услуги. Воедно, оваа иницијатива за формирање на Каталог на менаџмент консултанти е прифатена и [...]

Read more...

Прва регионална Конференција на евалуатори од Западен Балкан на 28-29 Октомври во Сараево

Мрежата на евалуатори на Западен Балкан -WBEN организира регионална конференција на евалуатори на 28-29 Октомври 2015 во Сараево, БиХ. Во тек е поднесување на трудови. Повеќе детали за начинот и времето на поднесување на стручни трудови од областа на евалуацијата

Read more...

Отпочнување на два проекти за евалуатори, финансирани со грантови од IOCE (Меѓународна организација за соработка во евалуација) со седиште во Канада

МКА 2000 е добитник на 2 гранта на повикот на IOCE (Меѓународна организација за соработка во евалуација) за проекти во областа на евалуација на проекти и професионални стандарди за евалуатори. Првиот проект: RI-MEN,Регионална интеграција на македонската мрежа на евалуатори  ќе се спорведе во партнерство со Мрежата на евалуатори од Западен Балкан, со седиште во Љубљана ( WBEN) .  Фокуст на проектот е јакнење на капацитетот на МКА 2000 за евалуација на политики и опфаќа три главни компоненти: 1) Идентификување на [...]

Read more...

Годишно собрание на асоцијацијата на 09 ти јуни 2017 година во 16:00 часот, во Стопанска Комора на Македонија 5-ти кат Скопје

  На 09-ти Јуни 2017 год, од 16:00-18:00 часот се одржа Редовно Годишно Собрание на Асоцијацијата за менаџмент консалтинг МКА 2000 во просториите  на Стопанска Комора на Македонија на 5-ти кат.   На седницата се разгледуваа неколку точки на дневен ред: 1-Одлуки за работењето на МКА 2000 2- Усвојување на записник од претходно одржано Годишно Собрание на 29.06.2016 год. 3- Годишен Извештај од работењето на МКА 2000 за 2016 год.

Read more...

МКА 2000 учествуваше на натпреварот ФИЛАНТРОПИЈА ПРЕКУ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 2017

  МКА 2000 учествуваше на натпревар ФИЛАНТРОПИЈА ПРЕКУ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 2017 одржан на 29-ти Јуни 2017 година во организација на невладина организација „Арно“. МКА 2000 додели   три ваучери од бесплатни консултантките услуги од 15 часа од страна на сертифицирани ЦМЦ консултанти на троицата победници.

Read more...

ЕКСКЛУЗИВНО ВО МАКЕДОНИЈА! CMC® MARK OF EXCELLENCЕ

За кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC® CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномештена организација во Република Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. Со сертификат CMC® можат да се стекнат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:  Имаат оформено најмалку високо образование  [...]

Read more...

Нов Проект „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување Проектот се фокусира на поставување на мониторинг индикатори за добро управување на локално ниво, со усвојување на упатсвата на Европската Унија, поточно СИГМА стандардите. Ќе биде воспоставена нова рамка на стандарди и индикатори за мониторинг на локално  ниво, која понатаму ќе биде користена за следење на работата на Локалните самоуправи. Период 01.01.2017 – 31.12.2018 Донатор: Делегација на ЕУ преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015” Краен корисник [...]

Read more...