Author - Dancho

Од претприемач до консултант – вештини, практики и искуства на консултанти од Македонија

На 18ти Ноември 2022 од 18:00 часот се одржа дискусија на тема: “Од претприемач до консултант – вештини, практики и искуства на консултанти од Македонија” Модератори на дискусијата беа Данчо Димков, Претседател на МКА2000, и Зоран Стојковски, член на Управен одброр на МКА. Во прилог линк од настанот:

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномоштена организација во Република Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. Loading…

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за за ресертификација за звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

Според правилата за CMC® – Certified Management Consultant, секој носител на сертификатот должен е истиот да го обновува (продолжува) на секој тригодишен период. Повеќе информации за постапката има на интернет страната на МКА-2000 (www.mca-2000.org.mk) Согласно процедурата за ресертификација на МКА2000 кандидатот е должен да достави евиденција за следново: – CV со искуство до 31 август 2022 година (на англиски јазик) – Листа на клиенти (Анекс 1- англиски јазик – минимум 80 консалтинг денови по година) – Извештај за личниот професионален развој во [...]

Read more...

Интервју со менаџмент консултант: Кога компанија има потреба од менаџмент консултант?

На 2ри Јуни 2022 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Кога компанија има потреба од менаџмент консултант?” со Васко Карангелески.

Read more...

Kонсултантски круг со членството на МКА2000 – 31.05.2022 20:00

На 31ви Мај 2022 од 20:00 часот се одржа третиот (менаџмент) консултантски круг, секој учесник (член на МКА2000 или гостин) имаше 1 мин за да се престави со услугите кои ги нуди. Ова е одлична можност да се запознаеме подобро меѓу нас, сегашните но и потенцијалните членови на МКА2000. По кругот на преставување, имавме и 5-10 минутна презентација за она што го нуди МКА2000, како и она што сакаме да правиме во иднина како асоцијација. За време на првата сесија [...]

Read more...

Kонсултантски круг со членството на МКА2000 – 19.04.2022 19:00

На 19ти Април 2022 од 19:00-20:30 часот се одржа вториот (менаџмент) консултантски круг, секој учесник (член на МКА2000 или гостин) имаше 1 мин за да се престави со услугите кои ги нуди. Ова е одлична можност да се запознаеме подобро меѓу нас, сегашните но и потенцијалните членови на МКА2000. По кругот на преставување, имавме и 5-10 минутна презентација за она што го нуди МКА2000, како и она што сакаме да правиме во иднина како асоцијација. За време на првата сесија [...]

Read more...

Kонсултантски круг со членството на МКА2000 – 22.03.2022 19:00

На 22ри Март 2022 од 19:00-20:30 часот се одржа првиот (менаџмент) консултантски круг, секој учесник (член на МКА2000 или гостин) би имал 1 мин за да се престави со услугите кои ги нуди. Ова е биде одлична можност да се запознаеме подобро меѓу нас, сегашните но и потенцијалните членови на МКА2000. По кругот на преставување, имаме и 5-10 минутна презентација за она што го нуди МКА2000, како и она што сакаме да правиме во иднина како асоцијација. За време на [...]

Read more...

Интервју со менаџмент консултант: HR консултант – дали ми треба и што да очекувам?

На 10 март 2022 од 10:00-10:30 часот се организира онлајн интервју со HR консултант на тема “HR консултант – дали ми треба и што да очекувам?” со Ивана Дојчиновска – Стојановиќ, HR консултант. Интервјуто го води претстедателот на МКА2000, Данчо Димков.

Read more...

Интервју со менаџмент консултант: Разликата меѓу консултант и ментор во поддршка на компаниите

На 18 Јануар 2022 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Разликата меѓу консултант и ментор во поддршка на компаниите” со Игор Мишевски, член на Управен одбор на МКА 2000. Интервјуто го води претстедателот на МКА 2000, Данчо Димков.

Read more...

Интервју со менаџмент консултант: Коучинг како пристап за организациски развој

На 14 Декември 2021 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Коучинг како пристап за организациски развој” со Глигор Михаиловски, член на Управен одбор на МКА 2000. Интервјуто го води претстедателот на МКА 2000, Данчо Димков

Read more...