Панел Дискусија: Сертифициран менаџмент консултант – предности и предизвици

Панел Дискусија: Сертифициран менаџмент консултант – предности и предизвици

На 14ти Јуни 2012, од 13:00-15:00 ч. се одржа втората панел дискусија на тема „Сертифициран менаџмент консултант – предности и предизвици“. Овој настан се организираше по повод десетгодишнината на членството на MKA 2000 во ICMCI (Меѓународниот совет на институти на менаџмент консултанти“ што се случи 11 јуни 2011, а е во рамките на месецот на консултантството, што го организира МКА 2000. Панелисти беа:
Глигор Михајловски
Данчо Димков
Александар Гелески
Ристо Иванов

Модераторка на настанот беше Бети Деловска