Соопштенија

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2018 за набавка на услуги за одржување на семинари во Битола за повеќе детали погледнете во прилогот ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04-2018

Read more...

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2018 за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари   за повеќе детали погледнете во прилоготПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03-2018

Read more...

Повик за експерти

За потребите на проектот “Партнерство за успешност на инструментите за подршка на МСП-ПУИП”, Aсоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавувa: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2018 за експерти     за повеќе детали погледнете во прилогот Повик за експерти 336.00 KB Download

Read more...

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018 за набавка на услуги за превод   за повеќе детали погледнете во прилогот на Повик за преведувач Иновентер  

Read more...

Соопштение | CMC® MARK OF EXCELLENCE

ЕКСКЛУЗИВНО ВО МАКЕДОНИЈА! CMC® MARK OF EXCELLENCE Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000” објавува ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC® CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномештена организација во Република Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. [...]

Read more...

Соопштение

Почитувани колеги, MCA 2000 изработува Каталог на менаџмент консултанти. Во овој Каталог на менаџмент консултанти ќе бидат содржани информациите, профилите, како и резимеата на сите оние кои ќе бидат заинтересирани за пријавување во истиот. Овој Каталог на менаџмент консултанти ќе се користи како интерна дата база во MCA 2000 и ќе се споделува на сите заинтересирани страни кои ќе имаат потреба од менаџмент консултант и консултанстски услуги. Воедно, оваа иницијатива за формирање на Каталог на менаџмент консултанти е прифатена и [...]

Read more...