Author - Јошко Ивановски

Повик за експерти

За потребите на проектот “Партнерство за успешност на инструментите за подршка на МСП-ПУИП”, Aсоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавувa: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2018 за експерти     за повеќе детали погледнете во прилогот Повик за експерти 336.00 KB Download

Read more...