Љубомир Трајковски

Љубомир Трајковски

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; Организациски менаџмент; Информатичка комуникациска технологија;

Вештини: Менаџмент консултант оринтиран кон можности посветен на управување, ризици и усогласеност со ризиците за управување (Governance, Risk and Compliance) со фокус на Дигитална трансформација, усвојување и нарушување

Сектори: Информатичка технологија; Граѓански сектор; Јавен сектор;