Јошко Ивановски

Јошкo Ивановски

Член на Управен Одбор

Јошко Ивановски е консултант со искуство во меѓународни проекти, раководење со проектен циклус и мобилизација на фондови.