Јасмина Трајковски

Јасмина Трајковски

Сертифициран менаџмент консултант со над 15 години искуство во јавен и приватен сектор. Фокус на области како безбедност на информации, приватност, менаџмент системи. Дипломиран ел инжинер, MBA, PhD во управување со ИТ ризици

More Info