Јани Макрадули

Јани Макрадули

Менаџмент консултант со искуство во стратешко/бизнис планирање, информатичко комуникациска технологија и управување со животна средина