Ѓорги Кундурџиев

Ѓорги Кундурџиев

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; oрганизациски менаџмент; финансиски менаџмент

Вештини: Раководна позиција во банкарски сектор

Сектори: Градежништво; енергија; храна и пијалоци; текстил; транспорт; туризам; трговија дрвна индустрија;

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години: Обуки поврзани со банкарски сектор