Флорент Бајрами

Флорент Бајрами

Менаџмент консултант за стратешко деловно планирање, организациски менаџмент оптимизирање на структурата и процесите за зголемена ефикасност за мобилизирање средства