Стојадин Стојадиновиќ

Стојадин Стојадиновиќ

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; Организациски менаџмент; Производство/операции; Менаџмент со квалитет; Информатичка комуникациска технологија; Енергетика; Управување со животна средина; Обуки, коучинг;

Вештини: Менаџмент консалтинг, Организација, Оптимизација на процеси и ресурси, бизнис планирање, меѓународни стандарди и регулативи, едукација.

Сектори: Фармација; Градежништво; Информатичка технологија; Енергија; Храна и пијалоци; Стакло/гума/хартија/пластика; Здравство; Медиуми/комуникации/маркетинг; Машинска индустрија; Текстил; Транспорт; Трговија; Дрвна индустрија; Образование

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, IFS Food, FSSC 22000, HACCP, Trainer and Examiner, EN 206, Python, WordPress, Pascal, Personal data protection, ISO/IEC 27001, Kaizen, OH&S Expert, CEFE Trainer, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, Mini MBA, IPARD.