Рикардо Пинто

Рикардо Пинто

Д-р Рикардо Р. Пинто е експерт за меѓународен развој, основач и главен консултант во Pinto Consulting GmbH, консултантска фирма специјализирана за меѓународен развој и вреднување и истражување на имотот. Студирал и работел на Лондонската школа за економија и политички науки (LSE) пред да премине во локалната самоуправа (London Borough of Hackney), меѓународна администрација (OECD) и консултантски услуги (Newchurch & Co, GEWOS, GHK International, Pinto Consulting, итн.).

Тој има 30 години меѓународно консултантско искуство засновано на задачи во над 50 земји во Централна, Источна и Југоисточна Европа, Африка и Азија.Рикардо има работено на различни аспекти на развој на претпријатија за клиенти како што се ЕК, УНДП, ОЕЦД, Светска банка, ЕБОР, ГИЗ, УСАИД итн.

Работата на Рикардо вклучува соработка со меѓународни национални и регионални владини институции и организации за поддршка на бизнисот задолжени за стимулирање на развојот на приватниот сектор (ПСД). Има искуство од тематски области како што се развој на мали и средни претпријатија (МСП), Регионален и локален економски развој, конкурентност и иновации итн.

Тој е меѓународно акредитиран сертифициран менаџмент консултант (CMC) кој е редовен советник на организации како што се ОЕЦД, ГИЗ, ЕК и УНДП.

Рикардо е искусен експерт, тим лидер и проект менаџер/директор.