Македонка Димитрова

Македонка Димитрова

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; организациски менаџмент; производство/операции; енергетика; управување со животна средина; мобилизација на фондови; обуки, коучинг;

Вештини: Македонка работи со нови фирми на поставување на бизнис операциите, како и со компании кои го развиваат бизнисот во делот на организациска поставеност, иновации на производи и услуги, анализа на конкурентите и стратешко поставување на пазарот. Советување со акцент на постигнување на енергетска ефикасност и примена на обновливи извори на енергија, оптимизација на ресурсите, одржлив развој и примена на концепти за циркуларна економија се од посебен интерес. Вештините ги заокружува со предлог проекти за обезбедување на финансирање на преложените деловни промени и раст од локални и меѓународни извори. Во јавниот сектор советувањето е насочено кон организациска поставеност за оптимизација на трошоци за енергија и раководење со смет, како и финансирање на мерки за енергетска ефикасност.

Сектори: Стакло/гума/хартија/пластика; текстил; туризам; граѓански сектор; јавен сектор; образование; банкарски сектор; креативни индустрии;

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години:

  • Certificate in EU Law and Economics, no. IP11/22/62, Riga Graduate School of Law, Riga, Latvia (2022)
  • Certificate in Consulting Through the Crisis and Beyond: Overcoming Distance for Effective Change, EBRD Advice for Small Businesses, SME Finance and Development Group, Skopje, Macedonia (2021)
  • Certificate for Monitoring & Evaluation Specialist in Development Programs, International Training Center, Turin (2020)
  • Certificate for Gender Responsible Budgeting, CRPM & Network for gender responsible budgeting for Western Balkans and Republic of Moldavia, Macedonia (6-7, 2020)