Лука Јовичиќ

Лука Јовичиќ

Менаџмент консултант со експертиза во стратешки развој од областа на гео-просторни технологии; Консалтинг за инфраструктури на просторни податоци и дигитална трансформација; Техничка имплементација на ЕУ Директива; Дизајн на ИТ системи во областа на гео-просторни технологии; Планирање и имплементација на гео-информациони системи (ГИС); Управување со проекти.