Катерина Смиљковиќ

Катерина Смиљковиќ

Специјалност: Информатичка технологија; Машинска индустрија; Телекомуникации;

Вештини: Менаџмент на интелектуална сопственост; Развој на стратегија за заштита на интелектуална сопственост во склад со бизнис стратегијата на компанијата; Обуки за типови и начини на заштита на интелектуална заштита

Сектори: Менаџмент на интелектуална сопственост (IP management)

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години: CORe - Credential of Readiness by Harvard Business School Online, 2021