Игор Мишевски

Игор Мишевски

член на Управен Одбор

Игор Мишевски е наградуван иноватор и развиен деловен развивач, воден од приспособливост и има страст за одржлив развој и зелен раст. Тој е лидер и менаџер на проекти во развој на приватниот сектор, зелена (циркуларна) економија и сектори за образование. Игор работи со партиципативни пристапи во управувањето со проекти, со широко познавање на развојот на пазарниот систем, логиката на влијанието, следење и мерење на резултатите според стандардот DCED. Тој има повеќе од 15 години искуство во управување со проекти.

Во моментот е партнер во Друштвото за бизнис инжинеринг ИМПАКТ ВЕНЧРС ДОО Скопје каде работи на бизнис инжинеринг, организациски менаџмент и управување со промени.

More Info