Елена Иванова

Елена Иванова

Консултант за економски развој, со искуство во маркетинг, информатичко комуникациска технологија, мобилизација на фондови, информатичка технологија, храна и пијалаци, граѓански сектор, туризам, организациски менаџмент како и обуки и коучинг.