Едвин Муше

Едвин Муше

Едвин Муше е роден во Скопје. Има завршено две магистерски студии во областа на Бизнис Администрација (MBA) и Економија (M.Sc.) и е воедно Доктор на науки (Ph.D.) во областа на Менаџментот, со потесен фокус на Конкурентски стратегии и нафтена индустрија. Поседува низа дипломи, признанија, и меѓународни сертификати од Македонија и САД. Професионалец, со неколку годишно искуство во општиот менаџмент, стратегиски менаџмент, и маркетиг стратегија, со особен апликативен придонес и силна експертиза во областа на економија, стратегија, и менаџмент на нафта и гас.