Ева Нединковска

Ева Нединковска

Менаџмент консултантка, сопственичка и генерална менаџерка на Центар за обука ЕВА - кариерен и едукативен центар со 12 години успешно постоење, професор и активен бизнис предавач на теми од претприемништво, маркетинг, развој на бизнис, менаџмент, човечки ресурси и комуникации.