Горан Велески

Горан Велески

Менаџмент консултант за развој на бизнис и мобилизирање на фондови, како и стратешко планирање