Глигор Михаиловски

Глигор Михаиловски

член на Управен Одбор

Сертифициран Менаџмент Консултант во регионот на Западен Балкан. Искуство во развој на бизниси, стратешки менаџмент, раководење со проектен циклус, бизнис иновации. Истражувач, тренер и коуч.

More Info