Глигор Михаиловски

Глигор Михаиловски

Претседател на МКА 2000

Сертифициран Менаџмент Консултант во регионот на Западен Балкан. Искуство во развој на бизниси, стратешки менаџмент, раководење со проектен циклус, бизнис иновации. Истражувач, тренер и коуч.

More Info