Влатко Данилов

Влатко Данилов

член на Надзорен Одбор

Влатко Данилов е менаџмент консултант со повеќе од 20 години, активист и промотор на Мониторинг и Евалуација (M&E). Тој е претседател на Асоцијација за МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ МКА 2000 –  Скопје. Влатко е раководител на МАН (Македонска мрежа за евалуација) и активен член на ВБЕН (мрежа за проценка на Западен Балкан). Тој е исто така менаџер на приватна консултантска компанија БАСМЕ Консалтинг и обука во Северна Македонија.

Тој има долгогодишно искуство во работа со јавна администрација, стратешко планирање, буџетирање, M&E, функционална анализа и реализираше повеќе проекти за дизајнирање и имплементација на системи за M&E во јавната администрација.

More Info