Владимир Матевски

Владимир Матевски

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; Финансиски менаџмент; Обуки, коучинг; Контролинг;

Вештини: Финансиски анализи, моделирање и планирање на идното работење на бизнисот со препораки за раст на продуктивноста, продажбата и профитот на копанијата, изработка на план за спроведување на препораките и нивно следење во процесот на имплементација.

Сектори: Храна и пијалоци; Трговија; Дистрибуција и логистика;

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години: Сертифициран контролер и член на Меѓународната асоцијација за контролинг;