Виолета Шаклева

Виолета Шаклева

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; организациски менаџмент; информатичка комуникациска технологија; финансиски менаџмент; мобилизација на фондови; обуки, коучинг; јавни набавки; ЕУ ПРАГ правила, јавно-приватно партнерство, набавки согласно процедури на меѓународни финансиски институции (Светска банка, ЕБРД и др.), арбитража и помирување, работни спорови пред се во високото образование;

Вештини: Повеќе од 30 години искуство во раководење со човечки ресурси, повеќе од 20 години раководење со проекти во областа на јавни набавки , донаторски проекти според правила на ЕУ и меѓународни финансиски институции.Повеќе од 15 год. тренер за јавни набавки, повеќе од 10 години тренер за набавки според ЕУ ПРАГ правила. Повеќе од 20 год. раководење и учество во проекти во невладин сектор.

Сектори: Градежништво; информатичка технологија; граѓански сектор; јавен сектор; образование; приватен сектор, различни дејности;

Обуки/сертификации/членство во последните 5 години:

  • World Bank Group -Business Ready 2024 - Certificate of Appreciation
  • World Bank Group The Global Indicators Group 2021 - Certificate of Appreciation
  • World Bank Group -Doing Business 2021 - Certificate of Appreciation
  • Erasmus Program+ _Kaunas Faculty of Vilnius University, Lithuania- Certificate of Participation,2021
  • Erasmus Program+ _Universidade Autonoma de Lisboa ,Portugal - Certificate of Participation,2019
  • Public Procurement Bureau - Republic of North Macedonia (from November 2009 - present), national level Certified and Re-Certified Public Procurement Trainer
  • The University of Tor Vergata in Rome and the University of Belgrade – Law Faculty (July-2019) Rome, Italy (Virtual Event) Certificate of attendance of the 4th Global Procurement Conference
  • The University of Tor Vergata in Rome and the University of Belgrade – Law Faculty (July-2019) Rome, Italy Certificate of attendance of the 4th Global Procurement Conference
  • The University Sorbonne of Paris (October -2018) Certificate of attendance of the 4th Interdisciplinary Symposium on Public Procurement