Васко Карангелески

Васко Карангелески

Менаџмент консултант со повеќе од 30 години професионално искуство во опслужување на стотици организации за проширување. Основните надлежности вклучуваат стратешки менаџмент, бизнис моделирање, организациска промена, управување со извозот, пенетрација и извоз на пазарот, планирање на инвестиции и управување со проекти.

Како основач на BRULZ, компанија во областа на стратешко консалтинг и дигитализација на компании, им помагам на клиентите да ги постигнат своите деловни цели и да ги оптимизираат нивните перформанси. Им обезбедувам на основачите алатки и вештини потребни за градење и финансирање на нивните стартапи и скала на нивните бизниси. Мојата мисија е да ги зајакнам лидерите и компаниите да растат и иновираат во динамично и конкурентно опкружување.