Валерија Соколова Стојановска

Валерија Соколова Стојановска

Искусен менаџмент консултант со повеќе од 10 години професионално искуство и широк спектар на вештини и искуства, што вклучуваат стратешко планирање, одржување и градење на капацитети и организациски раст, развој на проекти, менторство, мониторинг и евалуација на различни проекти и програми