Благица Л’скова

Благица Л’скова

Менаџмент консултант со искуство во изработка на бизнис планови, маркетинг планови, проектни апликации за домашни и странски компании, невладини организации и јавни институции, анализа на пазар, финансиски менаџмент, стратегии за продажба; изработка на тренинг методологии и имплементација на тренинзи од областите на: (социјално)претприемништво, менаџмент на ММСП, човечки ресурси, комуникациски и презентациски вештини, тимска работа