Билјана Велевска

Билјана Велевска

Менаџмент консултант за бизнис развој, специјалист за човечки ресурси, кариера и извршен тренер