Бесир Дерњани

Бесир Дерњани

Извршен менаџер, консултант од областа на проекти, општествена одговорност и филантропија