Ана Темелкоска Илоски

Ана Темелкоска Илоски

Искусен менаџер и консултант со докажана историја на работа во индустријата за информатичка технологија и услуги. Одлични вештини во проектен менаџмент, анализа и креирање бази на податоци, менаџмент, лидерство и деловна интелигенција