Членови

Членови на МКА2000

Членови

Васко Карангелески

Менаџмент консултант со повеќе од 30 години професионално искуство во опслужување на стотици организации...

Тодор Стојчевски

Менаџмент консултант за управување со информации, воспоставување релација со медиуми, организација на настани, подготовка...

Ристо Иванов

Сениор менаџмент консултант од областите на бизнис дијагностика и препораки, генерирање бизнис модели, тренер,...

Рикардо Пинто

Д-р Рикардо Р. Пинто е експерт за меѓународен развој, основач и главен консултант во...

Петар Пандилов

Менаџмент консултант со преку 25 години работно искуство на различни одговорни позиции, вклучително и...

Оливера Николова

Консултант од областа на имплементирање на национални и меѓународни образовни стратегии, иновации во образовни...

Марија Крстева

Менаџмент консултантка со искуство во менаџмент со проекти за пристап до финансии. Проекти за...

Лука Јовичиќ

Менаџмент консултант со експертиза во стратешки развој од областа на гео-просторни технологии; Консалтинг за...