Членови

Членови на МКА2000

Членови

Катерина Смиљковиќ

Специјалност: Информатичка технологија; Машинска индустрија; Телекомуникации;
Вештини: Менаџмент на интелектуална сопственост; Развој на стратегија за...

Билјана Пешева

Специјалност: Маркетинг; Стратешко/бизнис планирање; Организациски менаџмент; Финансиски менаџмент; Мобилизација на фондови; Обуки, коучинг; Health...

Дриљон Исени

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; организациски менаџмент; мобилизација на фондови; обуки и коучинг;
Вештини: Силни аналитички способности,...

Виолета Шаклева

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; организациски менаџмент; информатичка комуникациска технологија; финансиски менаџмент; мобилизација на фондови; обуки,...

Македонка Димитрова

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; организациски менаџмент; производство/операции; енергетика; управување со животна средина; мобилизација на фондови;...

Ѓорги Кундурџиев

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; oрганизациски менаџмент; финансиски менаџмент
Вештини: Раководна позиција во банкарски сектор
Сектори: Градежништво; енергија;...

Љубомир Трајковски

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; Организациски менаџмент; Информатичка комуникациска технологија;
Вештини: Менаџмент консултант оринтиран кон можности посветен...

Игор Георгиев

Специјалност: Маркетинг; Информатичка комуникациска технологија; Мобилизација на фондови; Обуки, коучинг;
Вештини: M-р Игор Георгиев. –...

Владимир Матевски

Специјалност: Стратешко/бизнис планирање; Финансиски менаџмент; Обуки, коучинг; Контролинг;
Вештини: Финансиски анализи, моделирање и планирање на...

Славко Саздовски

Специјалност: Маркетинг; Стратешко/бизнис планирање; Организациски менаџмент; Обуки, коучинг;
Вештини: 20+ години искуство на позиции кои...