Прва регионална Конференција на евалуатори од Западен Балкан на 28-29 Октомври во Сараево

Прва регионална Конференција на евалуатори од Западен Балкан на 28-29 Октомври во Сараево

Мрежата на евалуатори на Западен Балкан -WBEN организира регионална конференција на евалуатори на 28-29 Октомври 2015 во Сараево, БиХ.

Во тек е поднесување на трудови. Повеќе детали за начинот и времето на поднесување на стручни трудови од областа на евалуацијата