ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2018

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2018

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“,

INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed

Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2018

за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

 

за повеќе детали погледнете во прилоготПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03-2018