Повик за експерти

Повик за експерти

За потребите на проектот “Партнерство за успешност на инструментите за подршка на МСП-ПУИП”, Aсоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавувa:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2018

за експерти

 

 

за повеќе детали погледнете во прилогот