ММЕ

Мрежата на евалуатори на Западен Балкан -WBEN организира Втора Регионална Конференција за евалуатори (25-26 Октомври, Загреб). Во тек е поднесување на трудови. Повеќе детали за начинот и времето на поднесување на стручни трудови од областа на евалуацијата