Историја

MKA-2000 претставува невладина и непрофитна организација во која членуваат претставници на регистрирани фирми во Република Македонија кои за своја дејност имаат вршење на менаџмент консалтинг услуги, меѓународни консалтинг фирми кои нудат свои услуги на територијата на Република Македонија, самостојни индивидуалци и независни консултанти кои ги нудат своите услуги како интелектуална услуга.

МКА-2000 Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата  е основана во мај 2000 година како невладина организација и како таква работи и делува веќе 10 години. Во 2003 година Асоцијацијата доби статус на придружна членка на ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), a во јуни 2011 година МКА-2000 го доби статусот на полноправен член на ICMCI. Во оваа меѓународна асоцијација, која вклучува членство на 44 земји – членки, бевме примени под уставното име на нашата држава. Нашите деловни советници и менаџмент консултанти се сертифицираат во странство или постапката за сертификација се организира во Република Македонија.  Според бројот на сертифицирани CMC консултанти, денес МКА-2000 има споредбено НАЈДОБРИ резултати во регионот