Интервју со менаџмент консултант: Разликата меѓу консултант и ментор во поддршка на компаниите

Интервју со менаџмент консултант: Разликата меѓу консултант и ментор во поддршка на компаниите

На 18 Јануар 2022 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Разликата меѓу консултант и ментор во поддршка на компаниите” со Игор Мишевски, член на Управен одбор на МКА 2000. Интервјуто го води претстедателот на МКА 2000, Данчо Димков.