Интервју со менаџмент консултант: Процес на сертификација на CMC консултант

Интервју со менаџмент консултант: Процес на сертификација на CMC консултант

Во рамките на месецот на консултантството, започнавме со серијата настани на т.н. „интервјуа со менаџмент консултант“ кои ги води Данчо Димков, претседател на МКА 2000.

На 17 јуни 2021 од 18:00 часот се организираше онлајн интервју со менаџмент консултантка на тема “Процес на сертификација на CMC консултант“со Бети Деловска, одговорна за CMC одброт на МКА 2000.
Овој настан се организира по повод десетгодишнината на членството на MKA 2000 во ICMCI (Меѓународниот совет на институти на менаџмент консултанти“ што се случи 11 јуни 2011, а е во рамките на месецот на консултантството, што го организира МКА 2000 (7-28 јуни 2021).