Интервју со менаџмент консултант: Коучинг како пристап за организациски развој

Интервју со менаџмент консултант: Коучинг како пристап за организациски развој

На 14 Декември 2021 од 09:00-09:30 часот се организира онлајн интервју со менаџмент консултант на тема “Коучинг како пристап за организациски развој” со Глигор Михаиловски, член на Управен одбор на МКА 2000. Интервјуто го води претстедателот на МКА 2000, Данчо Димков