Годишно собрание на асоцијацијата на 09 ти јуни 2017 година во 16:00 часот, во Стопанска Комора на Македонија 5-ти кат Скопје

Годишно собрание на асоцијацијата на 09 ти јуни 2017 година во 16:00 часот, во Стопанска Комора на Македонија 5-ти кат Скопје

 

На 09-ти Јуни 2017 год, од 16:00-18:00 часот се одржа Редовно Годишно Собрание на Асоцијацијата за менаџмент консалтинг МКА 2000 во просториите  на Стопанска Комора на Македонија на 5-ти кат.

 

На седницата се разгледуваа неколку точки на дневен ред:

1-Одлуки за работењето на МКА 2000

2- Усвојување на записник од претходно одржано Годишно Собрание на 29.06.2016 год.

3- Годишен Извештај од работењето на МКА 2000 за 2016 год.