Услуги за членството

  • Одржување на Цертификтот СМС
  • Информација за консултантскиот пазар во ЕУ
  • Попуст 50% во обуките за ментори и асесори
  • Листање на страната на globalcmc.com
  • Листање на страната на mca-2000.org
  •  Network  на Facebook, Linkendln
  •  50% попуст за обуки на МCA 2000
  • Промоција на семинари  што ги организиараат членовите на МКА-2000
  • Организирање на семинари за членството
  • Учество на Network средби - месечни

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email