Комитет за Етички и професионални прашања

Поради успешна примена наделовна етиката во секојдневното работење членовите на МКА 2000 имаат Комитетот етички и професионални прашања.Комитетот ги поставува стандардите за тоа што е добро или лошо во водењето и во одлучувањето. Етиката се справува со внатрешните вредности кои се дел од организациската култура и ги обликува одлуките вклучувајќи ја социјалната одговорност со почит кон надворешната околина. Членови на Комитет за етички и професионални прашања е составен од:

  1. Љубомир Гајдов, Претседател на Комитет за етички прашања
  2. Бети Деловска,член на Комитет
  3. Соња Ингилизова, член на Комитет

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email