Одбор за ЦМЦ Осертификација (согласно ИЦМЦИ – ICMCI)

Одборот за ЦМЦ сертификација е задолжен за сите прашања околу сертификацијата ЦМЦ (Сертифициран менаџмент консултант) која се врши согласно процедурите на меѓународната организација на МК (деловни советници, менаџмент консултанти) ИЦМЦИ со седиште во Холандија.Во Одборот за ЦМЦ сертификација членуваат 3 консултанти кои го поседуваат звањето ЦМЦ (Сертифициран менаџмент консултант). Одборот за сертификација е стручно тело, независно од Управниот одбор, кое раководи со спроведување на постапките за ЦМЦ сертификација. Нив ги избира Собранието на МКА-2000 спрема критериуми: поседување на ЦМЦ звање и исполнување на етички и професионални критериуми. Одборот за ЦМЦ сертификација од своите редови избира Претседател кој раководи со процесот на сертификација во МКА-2000. Мандатот на членовите на Одборот за сертификација и на Претседателот трае 3 години.

Членови на Одбор за ЦМЦ сертификација се:

  1.  Јасминка Трајковски, Претседател на ЦМЦ Одбор 
  2. Нина Бабушковска, член на ЦМЦ Одбор
  3. Викотрија Саздова, член на ЦМЦ Одбор

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email