За нас

ВИЗИЈА
Промовирање на менаџмент консалтинг според највисоки светски стандарди
- Promoting Excellence in Management Consulting

МИСИЈА НА MCA 2000

    MCA 2000 придонесува кон националната конкурентност преку подобрување на вештините и професионализмот на своите членови и зајакнување на способностите на клиентите
    MCA 2000 ги претставува интересите на своите членки и на професијата во целост
    MCA 2000 настапува во името на професијата пред Владата, законодавните институции и пошироката заедница
    MCA 2000 работи на подобрување на стручните и менаџмент способностите на своите членки
    MCA 2000 работи на создавање на предуслови за поефикасно работење на своите членки како тие би биле поуспешни

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email