Чекори во процесот на сертификација

За да аплицирате за сертификација на ЦМЦ, консултантот мора да ги исполнувате следниве критериуми:

А. Да имаат најмалку пет години работно искуство со полно работно време во областа на индустријата и / или консалтинг, со последните 3 години како постојан консултант (240 работни дена или 80 годишно)

Б. Степен на диплома.

В. Бидат член на Здружението за менаџмент консултанти (МКА 2000) Македонија.

Откако ќе бидете квалификувани да аплицирате за ЦМЦ, мора да се завршат следните чекори за да се добие ознаката:

Поединецот мора да го пополни формуларот за пријавување на ЦМЦ, вклучувајќи и доставување на референци од најмалку три клиенти и два резиме на ангажманот. Откако апликацијата и клиентските евалуации ќе бидат примени од MКA 2000 и се утврди дека кандидатот има право да аплицира за ЦМЦ ознака, известувањето се испраќа до апликантот кој ги исполнува наведените критериуми.

МКА 2000 мора да добие најмалку три прифатливи оценки од клиентите на барателот. Кандидатот може да добие поени за најмногу шест евалуации, откако формуларот за апликација и оценките бидат примени и потврдени, а кандидатот има минимум 41 бодови, кандидатот мора да преземе задолжителен семинар од 4 дена како сеопфатен семинар (не е задолжителен само за МБА диплома) и дводневен семинар за разбирање на консултантскиот процес.

Доколку кандидатот ја доставил сета потребна документација и по можност го поминал подготвителниот семинар, тој може да аплицира за конечниот преглед (панел за интервју). За интервјуто се известува Одборот на MКА 2000 за резултатите на кандидатот. Ако не е одобрено, писмен допис ќе му се достави на кандидатот објаснувајќи го процесот на одбивање и жалби. По плаќање на влезници, поединецот се признава како ЦУК Кандидатот поднесува писмено барање до Управниот одбор на МКА 2000 Македонија за разгледување, кој: може да ја потврди Одлуката на сертификационото тело или да го прифати апелот и да побара од панелот за интервју да го повтори процесот со нови.

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email