Што е Сертифициран Менаџмент Консултант

Марка за извонредност

Назначување ЦМЦ консултант  е важна алатка кој ќе им помогне на директорите во изборот на квалитетен менаџмент консултант. Тоа е показател дека поединците ги исполнуваат стандардите на компетентност и етиката на професијата. Сертификатот ЦМЦ издаден  од страна на Асоцијацијата на менаџмент консултанти е знак на совршеност помеѓу менаџмент консалтинг професионалци.

Кога ќе ги видите иницијали ЦМЦ  по името на консултантот, тоа претставува дека тој или таа е сертифициран менаџмент консултант  кој ги исполни строгите барања за сертификација на Националниот институт,кој е член на ICMCI. Кандидатите за сертификација се подложени на темелна истрага на нивните консултации искуство.

ЦМЦ (Сертифициран менаџмент консултант) е марка на сертификација доделени од страна на МКА 2000 Македонија.

 

Кодексот на етиката

Кодексот на етиката на ЦМЦ членовите е да се залагаат во писмена форма да се придржуваат кон Кодексот на етика на МКА 2000.

 Нивното почитување на Кодексот означува доброволна обврска над и надвор од законските барања. Клучни одредби од Кодексот бараат :

• Заштита на доверливи информации

• Давање непристрасен, независен совет

• Прифаќање само на оние ангажмани на клиенти кои тие се квалификувани да ги извршуваат

• Се согласувате со клиентот однапред врз основа на професионални трошоци

• Развивање на реални и практични решенија за проблемите со клиентите

Институтот го спроведува Кодексот преку примање и испитување на приговори за прекршоци и преземање на дисциплински мерки, вклучително и одземање на сертификати против секој член кој е прогласен за виновен за повреда на Кодексот. Комитетот за етика во рамките на МЦА 2000 е задолжен за испитување на претставките за прекршоци и дисциплински постапки.

 

  Слика 1

 

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email